Oferta

Powłoki antykorozyjne

Antykorozja to działanie zmierzające do zmniejszenia bezpośrednich i pośrednich strat wskutek korozji metali lub betonu, czyli procesów niszczenia ich struktury pod wpływem środowiska (np. powietrze, gazy przemysłowe, woda słodka i morska, grunt, w tym gleba).

Powłoki antykorozyjne wykonywane przez naszą firmę to niemetaliczna wysokiej jakości ochrona przed korozją powierzchni i elementów stosowanych w przemyśle, które pracują w  środowiskach wymagających podwyższonej odporności na działanie środowiska chemicznego,  działanie UV oraz wody, gwarantując wysokie parametry jakości wykonania.

Obszary zastosowań:

  • zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych i betonowych,
  • zewnętrzne  powierzchnie zbiorników stalowych  naziemnych jak i podziemnych (w tym do gazu LPG),
  • zewnętrzne powierzchnie zbiorników paliwowych,
  • wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur stalowych, w tym również do wody pitnej (posiadany atest),
  • silosy materiałów sypkich,
  • konstrukcje stalowe, mosty, wiadukty,
  • kanały i rynny, elementy rurociągów,
  • wszelkiego rodzaju kształtki,
  • inne w zależności od potrzeb Klienta.
Go to top