Oferta

Aplikacja powłok ogniochronnych

Głównym celem powłok ogniochronnych jest opóźnianie zapalenia się pokrytych nimi materiałów poprzez zmniejszenie rozprzestrzenia się płomienia. Ograniczają one także dopływ ciepła do podłoża, zapobiegając ich gwałtownemu przegrzewaniu się poprzez utworzenie warstwy izolacyjnej i w ten sposób również działają ogniochronnie.

Istnieje wiele różnych typów powłok do ochrony podłoża przed ogniem i między innymi zajmujemy się aplikowaniem w/w powłok.

Go to top